วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ม้ายูอี่ เป็นม้ามงคล

 ม้ายูอี่ เป็นม้ามงคล สะสมไว้ประดับบ้าน สร้างบรรมีให้แก่ผู้สะสมมีความมั้งมี ศรีสุข ร่ำรวยเงินทอง มีใบรับรอง
ขนาด 4.5x12x12.5 (กxยxส)

ราคา 7,800 บาท